Mat.18:10

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Noot Andere handschriften hebben een extra vers: ‘[] De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

Ps.91:11-13

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.

Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.

Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.