Joh.3:5-7

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

1Petr.1:3

Het nieuwe leven

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.