Ps.139:1-3

Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,

u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.