Ps.33:20-22

Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.

Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.