Ps.21:9-11

Uw hand zal uw vijanden slaan,
uw machtige hand uw haters treffen,

u doet hen branden als vuur in een oven
wanneer u verschijnt.

De HEER zal hen in zijn woede verslinden,
vuur zal hen verteren.

Hun kinderen zult u op aarde verdelgen,
hun nageslacht uitroeien onder de mensen.