Mijn lieverd leeft

Voor moeders die een miskraam hebben meegemaakt.

Mijn lieverd leeft

Ik heb gezongen toen ik hoorde
dat ik je dragen mocht mijn kind,
totdat een zwaard mijn ziel doorboorde,
en lossneed wat ik had bemind.

Ik zag je vormeloos begin,
en hoorde hoe je hartje klopte,
wij vormden al een klein gezin,
totdat je hartslag stopte.

Jij had mij al zoveel gegeven,
ik stroomde over van geluk,
al was je door je Heer geweven,
toch brak het tere weefwerk stuk.

Mijn Heer ik kan het niet begrijpen,
U die mijn buik gebruikt als graf,
Ik zou uw mantel willen grijpen,
opdat u mij weer leven gaf.

Heer help mij in mijn lijden,
ook u verloor dicht bij uw hart,
een kind waarin u zich verblijde,
u kent de diepte van mijn smart.

Er is weer hoop mijn Heiland
de steen rolt van mijn ziel,
U overwon de laatste vijand,
de pijn schiet naar mijn hiel.

In mijn verdriet wil ik u danken
u die het leven bent en geeft,
uw eigen zoon heeft zich gegeven,
ik weet: mijn kleine lieverd leeft.

(c) K. Heek 2008