Mar.10:28-31

Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’
Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,
zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.
Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’