Mar.10:2-12

Er kwamen ook farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen.
Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’
Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’
Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.
Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.
Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’

In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over.
Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel;
en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’