Luc.1:67-79

Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.

Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,

zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.

Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:

de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij,
ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen,
toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’