Kerkwijzer

Het zal je maar gebeuren. Je bent onder de indruk van het christelijk geloof. Een God die alles gemaakt heeft en die jou God wil zijn. Alleen maar omdat die God ook in Jezus mens geworden is. Alleen maar omdat die mens onschuldig aan het kruis is gestorven. Voor jou persoonlijk. Belachelijk voor woorden. Maar je kunt niet langer ontkennen dat het de waarheid is. Een waarheid die jou leven heeft veranderd.

Maar nu? Je wil meer weten over het christelijk geloof. Je aansluiten bij een kerk. Maar welke kerk? Welke is de beste? Je weet, de beste bestaat niet. Maar welke is de minste slechte?

Deze vraag kreeg ik laatst. Ik wil graag een eerlijk advies geven. Dat is best lastig. Vooral als de vraagsteller zegt dat hij de kerk waar ik naar toe ga maar een dooie boel vindt. Ik kan dat ook niet helemaal ontkennen en geef dus niet ‘zomaar’ de kerk waar ik naartoe ga als advies.

Persoonlijk vind ik dat al die sfeer (en vooral het ontbreken daarvan) nogal overdreven wordt. Ik beleef bijvoorbeeld veel plezier aan de meeste preken en aan het zingen van Psalmen. Soms beleef ik ook geen plezier, maar ben ik toch geraakt door een stuk onderwijs of aansporing.

Welke criteria bepalen je kerkkeuze en in hoeverre moet je je laten leiden door je eigen voorkeur die vaak gebaseerd is op een ‘goed gevoel’ en mensen in een kerk? Hieronder mijn advies in 12 regels:

1. Kies een kerk waar je goed onderwijs krijgt uit de bijbel. Met goed onderwijs bedoel ik dat je ervan op aan kunt dat de voorganger niet zomaar een praatje houdt maar bijbelonderzoek doet en niet zijn of haar mening loopt te verkondigen.

Valkuil is dat wij voorgangers gaan selecteren die heel aansprekend de vertaalslag naar de praktijk van alle dag kunnen maken of mensen naar de mond praten door al te populaire voorbeelden of eigen ervaringen.

Een ander valkuil is een kerk waar voorgangers zich opsluiten in hun studiekamer en op de zondag een verhaal houden dat niemand raakt of van zoveel theologen taal/cliches is voorzien dat er geen touw aan vast te knopen is.

Ga na of de kerk waar je je aan wil sluiten een samenvatting heeft van het onderwijs waar ze voor staat en of ze haar eigen voorgangers ook toetst op het geven van onderwijs volgens de bijbel.

2. Kies een kerk waar je niet alleen uitleg krijgt, maar ook wordt gemotiveerd om iets met die boodschap te doen. Waar je gestimuleerd wordt om God en je medemens lief te hebben met je hart, je mond en je handen.

Het heeft geen zin om alleen op de zondag naar een kerk te gaan om een verhaaltje aan te horen.

3. Kies een kerk waar in gebeden en liederen God wordt gedankt, geprezen en om hulp wordt gevraagd.

God aanbidden is de essentie van je leven. Je bent hier vooral om Hem in alles te prijzen. Dat kan op verschillende manieren. Misschien houd je niet van zingen. Je kunt God ook op andere manierer danken. Een kerk waar niet tot God wordt gebeden is geen kerk.

4. Kies een kerk waarbinnen je je ook door de week geestelijk kunt ontwikkelen.

Waar je lid kunt worden van een studiegroep, gebedsgroep, mensen kent waar je op bezoek kunt komen om je problemen mee door te nemen etc.

5. Kies een kerk waarbinnen je door je medekerkleden en kerkbestuur wordt aangesproken als je je niet houdt aan de goede regels die God aan ons in de bijbel heeft doorgegeven. Kies een kerk waarbinnen in alle opzichten (niet alleen geestelijke) naar jou wordt omgezien en jij naar anderen kunt omzien.

Valkuil is een kerk te kiezen waar het je medekerkleden en het kerkbestuur niet uitmaakt wat je door de week doet.

6. Kies een kerk waar je niet zomaar lid van kunt worden, maar waarbij je eerst moet beloven dat je zelf ook medekerkleden zult aanspreken als dat nodig is en dat je altijd zult toestaan dat medekerkleden je mogen aanspreken op een leven naar de goede regels die God jou via de bijbel heeft doorgegeven. Kies een kerk waar je geen lid meer van kunt zijn, als je je niet aan je belofte houdt.

Valkuil is lid te worden van een vrijblijvende club, waar dit soort ‘strenge’ regels niet gelden.

7. Kies een kerk waarbij je als kerklid ook geregeld met elkaar mag ervaren dat Jezus voor jou is gestorven. In de bijbel staat dat wij dit mogen gedenken door gezamenlijk brood te eten en wijn te drinken. Bij het breken en eten van het brood denken we dan terug aan het lichaam van Jezus, bij het vloeien van de wijn denken we terug aan het vloeien van het bloed van Jezus. Voor ons.

8. Kies een kerk waabinnen kerkleden zich onderdeel van Gods volk weten en waarbinnen zichtbaar wordt gemaakt dat je als baby al bij dat volk hoort. God heeft in de bijbel duidelijk aangegeven dat kinderen van gelovige ouders al gemerkt mogen worden, zodat voor iedereen duidelijk is dat zij erbij horen (soort garantiebewijs). Na Jezus dood wordt als merkteken een onderdompeling of besprenkeling met water gebruikt.

9. Kies een kerk die uitstraalt dat de kerk meer is dan een gebouw. Een kerk die niet zegt dat ze de beste kerk is, maar die zich wil laten leiden door wat er in de bijbel staat, dat ook wil uitdragen zowel naar de eigen kerkleden als naar niet-christenen en de maatschappij.

10. Kies een kerk die geen elite club is, maar waar mensen elkaar helpen en waar naar elkaar omgezien wordt ongeacht achtergrond, studie, ras of leeftijd. Een kerk waarbinnen men beseft dat we elkaar niet zelf hebben uitgekozen, omdat we elkaar zo aardig en lief vinden, maar waar men leeft uit het besef dat God ons lief heeft.

Kies een kerk waarbinnen de kerkleden zich zien als een groot gezin met broers en zussen. Waarbinnen, – ook al zal dat niet altijd eenvoudig zijn -, ruimte is voor ouderen, jongeren, gehandicapten etc.

11. Kies een kerk die zich ziet als ‘bruid’ van Jezus. De bruid wordt in de bijbel gebruikt als beeld van Gods volk dat uitziet naar de terugkomst van Jezus.

12. Kies een kerk nadat je mensen die je vertrouwt om advies hebt gevraagd of zelf onderzoek hebt gedaan.

Leg ook je kerkkeuze in gebed bij God neer!