Joh.3:5-7

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.