Jl.3

Daarna Noot In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als . zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;

zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

Dan zal ik tekenen geven
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen van rook,

de zon verandert in duisternis
en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de HEER,
groot en ontzagwekkend.

Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,
zoals de HEER heeft beloofd;
ieder die hij roept zal worden gered.