Jes.7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel Noot Immanuel – Immanuel kan worden vertaald als ‘God met ons’. noemen.