1Tim.4:7-8

Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven.
Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal.