1Tess.5:16-28

Wees altijd verheugd,
bid onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
Doof de Geest niet uit
en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.
Onderzoek alles, behoud het goede
en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.
Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

Broeders en zusters, bid ook voor ons
en groet elkaar met een heilige kus.
In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters.
De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u.