1Tess.4:3-8

Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht,
dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen Noot dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft’.
en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.
Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden.
God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven.
Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.