Gal.6:1-10

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.
Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.
Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan.
Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven.
Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.